Styrelse och personal

Stiftelsens styrelse består av 6 medlemmar och 1 suppleant:

Maj-Len Swanljung, ordförande
Lars Wallin, sekreterare / disponent
Inger Granroth, viceordförande
Markus Norrgård
Stefan Pellfolk
Sofia Svartsjö
Carl-Gustaf Slotte, suppleant

Personalen består av:

Föreståndare
Sjukskötare
Hemvårdspersonal
Vårdare
Vårdbiträde
Ekonom
Kökspersonal
Läkartjänster sköts av DOCTAGON och vår egenläkare Josefine Miemois-Foley besöker oss var 3:månad. Varje vecka hålls telefonrond och läkare kan kontaktas via dejour dygnet runt.

Fastighetsservicen och bokföringstjänster sköts via köpavtal.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT VI HAR NYA TELEFONNUMMER!
Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström
tfn: 050-5811903, e-post: febe.ekstrom@carlcarolina.fi
Hemvården
tfn: 050-5575185, e-post: hemvard@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782