Styrelse och personal

Stiftelsens styrelse består av 6 medlemmar och 1 suppleant:

Maj-Len Swanljung, ordförande
Lars Wallin, sekreterare / disponent                                                                                                                            Sofia Svartsjö, viceordförande
Markus Norrgård
Stefan Pellfolk
Inger Granroth, arbetarskyddsschef
Carl-Gustaf Slotte, suppleant

Personalen består av:

Föreståndare
Sjukskötare
Närvårdare
Vårdbiträden
Ekonom
Kökspersonal
Läkartjänster sköts av Pihlajalinna och vår egenläkare Josefine Miemois-Foley besöker oss var 3:månad. Varje vecka hålls telefonrond och läkare kan kontaktas via dejour dygnet runt.

Fastighetsservicen och bokföringstjänster sköts via köpavtal.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström, Gerd Viklund, Malena Stenkull
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782