Styrelse och personal

Stiftelsens styrelse består av 6 medlemmar:

 Maj-Len Swanljung, ordförande
 Stefan Pellfolk, disponent                                                                                                                                           Sofia Svartsjö, viceordförande
 Marcus Norrgård
 Kenneth Högholm
 Lena Sjöholm-Fahllund, arbetarskyddsschef

Personalen består av:

Verksamhetsledare
Sjukskötare
Närvårdare
Vårdbiträden
Ekonom
Kökspersonal
Läkartjänster sköts av Terveystalo och vår egenläkare besöker oss var 3:månad. Varje vecka hålls telefonrond och vårdarna kan kontakta läkare via dejour dygnet runt.

Fastighetsservicen och bokföringstjänster sköts via köpavtal.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

FO-nummer 0198704-6

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare 
tfn: 050-5811904, e-post:

Ansvarig sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi

Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782