Serviceboende

På Carl & Carolinas serviceboende får pensionärerna hjälp dygnet runt. Vårdarna hjälper de äldre med dagliga sysslor såsom grundvård och städning. Vi försöker tillgodose de behov och önskemål som våra pensionärer har. På hemmet finns inga särskilda besökstider. Anhöriga och bekanta är alltid välkomna att delta i den dagliga verksamheten och besöka hemmet.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA 

                                                                 FO-nummer 0198704-6

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

      Föreståndare Kent Söderlund
tfn: 050-5811904, e-post: kent.soderlund@carlcarolina.fi

Ansvarig sjukskötare Minna Aro
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi

                                                           Ekonom Inger Båssar
                                  tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782