Priser

Hemvård

Vardagar      Lördag      Söndag Dag
kl. 7.00-18.00
36€/h             46€/h        68€/h

Vardagar      Lördag      Söndag Kväll
kl. 18.00-22.00
43€/h             68€/h        68€/h

 

Om du behöver hemvård, kan du kontakta Vasa stads hemvårdsledare eller oss direkt. Carl & Carolina är godkänd av Vasa stad som servicesedelproducent. Blir du av Vasa stad berättigad till servicesedel, kan du med hjälp av dem köpa hemvård av oss. Servicesedelns värde fastställs enligt inkomsten. Man betalar själv skillnaden mellan servicesedeln och Carl & Carolina hemvårdsavgift. (Läs mer om denna service på stadens hemsidor www.vaasa.fi). Överenskommet besök som inte annullerats 24 timmar på förhand, kan faktureras. Minimitid för fakturering är 0,5 h. Faktureringsavgift: 3€/månad. Du kan också köpa all hemservice privat av oss och sedan dra av endel av kostnaderna i beskattningen som hushållsavdrag.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT VI HAR NYA TELEFONNUMMER!
Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström
tfn: 050-5811903, e-post: febe.ekstrom@carlcarolina.fi
Hemvården
tfn: 050-5575185, e-post: hemvard@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782