Priser

Hemvård

Vardagar      
36€/h             

Om du behöver hemvård en vardagseftermiddag, kontakta oss.

Överenskommet besök som inte annullerats 24 timmar på förhand, kan faktureras. Minimitid för fakturering är 0,5 h. Faktureringsavgift: 3€/månad. Du kan dra av en del av hemvårdskostnaderna i beskattningen som hushållsavdrag.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström, Gerd Viklund, Malena Stenkull
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782