Kontakt

 

Vänligen kontakta oss

4 + 12 =

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina
Fredsgatan 11
65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

tf Föreståndare Minna Aro
tfn: 050-5811904, e-post: minna.aro@carlcarolina.fi
Sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi                                                                          Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

 

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780
Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer.

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781
Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer.

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782
Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer.

Följ gärna också med våra aktiviteter på Facebook.