Hushållsavdrag

 

 

Omvårdnads- och hushållstjänster berättigar till en skatteavdragsförmån på 50% när man köper tjänster som utförs i sitt eget hem, i föräldrars eller svärföräldrars hem. Självriskandelen är 100€, varefter skatteavdraget kan uppgå till högst 2400€ per person under ett år. (Läs mer om detta på skatteverkets hemsidor www.vero.fi).

Vi sammanställer årligen ett sammandrag över hemvårdens kostnader, som får skickas till skattemyndigheten för att få hushållsavdrag.

Exempel
Du börjar få svårare att klara av vardagen själv. Skulle kännas bra att få lite hjälp med vissa sysslor. Du kanske behöver få hjälp med att tryggt komma i duschen, få hjälp med matinköp och andra ärenden.
Anlita Carl & Carolina hemvård till hjälp t.ex. ett eftermiddagsbesök / vecka eller månad.

Vardagen kommer att kännas tryggare och lättare för dig.

RING och kom överens om ett första besök!
Tfn: 050-5811904 (föreståndare)

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström, Gerd Viklund, Malena Stenkull
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782