Historik

Carl och Carolinas skyddshem

Stiftelsen Carl och Carolinas skyddshem antog sina stadgar den 3 februari 1926 och kunde invigas för sitt ändamål den 21 augusti 1925. Carolina Nyström testamenterade vid sin egen död nästan hela sin förmögenhet till Fabriks- och hantverksföreningen i Vasa för inrättandet av ett skyddshem för änkor och ålderstigna döttrar ur svensktalande hantverkarfamiljer. Hemmet skulle heta ”Karl och Carolinas skyddshem”.

Johannahemmet

Johannahemmet hette under det långa planeringsskedet Tjänarinnehemmet. Allt började med två donationer av Aili och Alfred Fahler år 1926. Donationerna skulle användas för inrättandet av ett vilohem för ålderstigna tjänarinnor. Stiftelsen Johannahemmet i Vasa bildades år 1943. Stiftelsens namn kom sig av att Johanna Finne dog och testamenterade hela sin förmögenhet åt Tjänarinnehemmet. På nyårsdagen 1954 kunde man till sist etablera Johannahemmet, och verksamheten, såsom den var tänkt redan 28 år tidigare, kunde inledas på allvar.

Ålderdomshemmet i Vasa – Otto Finnilä

Otto Finnilä måste ha funderat länge på det här med ett ålderdomshem för ”svenska talande mindre bemedlade äldre personer, hörandes företrädesvis till affärsmanna- och ståndspersonsklassen i Wasa Stad”, för testamentet som är daterat 8 oktober 1930, tre år före hans död, innehåller detaljerade anvisningar för upprättandet av ålderdomshemmet. Otto Finnilä dog i slutet av november 1933, ogift och utan barn. Hemmet slog upp sina dörrar kring årsskiftet 1934-35. Hemmet invigdes 14 juni 1935.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

FO-nummer 0198704-6

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare 
tfn: 050-5811904, e-post:

Ansvarig sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi

Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782