Aktiviteter på serviceboendet

 

Olika former av program

På serviceboendet ordnas olika former av program och dagverksamhet för boende.

Till vissa aktiviteter inbjuds även boendes anhöriga och bekanta.

Följ gärna också med våra aktiviteter på Facebook

 

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA 

                                                                 FO-nummer 0198704-6

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

      Föreståndare Kent Söderlund
tfn: 050-5811904, e-post: kent.soderlund@carlcarolina.fi

Ansvarig sjukskötare Minna Aro
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi

                                                           Ekonom Inger Båssar
                                  tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782