Dagverksamhet

 

Olika former av program

På serviceboendet ordnas olika former av program och dagverksamhet för boende. Till vissa aktiviteter inbjuds även boendes anhöriga och bekanta samt hemvårdsklienter.

På händelsekalendern kan man följa med vilket program som ordnas på hemmet.

Följ gärna också med våra aktiviteter på Facebook: https://sv-se.facebook.com/Stiftelsen-%C3%85lderdomshemmet-i-Vasa-Carl-Carolina-100825690025733/timeline/

Besökare som deltar i aktiviteterna har möjlighet att i samband med detta även äta lunch eller dricka kaffe. Med tanke på lunchen, bör anmälan om deltagande ske på förhand.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT VI HAR NYA TELEFONNUMMER!
Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström
tfn: 050-5811903, e-post: febe.ekstrom@carlcarolina.fi
Hemvården
tfn: 050-5575185, e-post: hemvard@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782