Ansökan och avgifter

 

Ansökan om plats vid hemmet och Boendeserviceavgifter.

Ansökan

Ansökan till serviceboendet görs genom att fylla i en ansökningsblankett som fås från Vasa stads SAS-byrå.

Nya boende antas i samarbete med SAS-byrån.

Avgifter

Avgiften för serviceboendet består av hyra, mat och vårdavgifter.

Pensionärerna kan ansöka om vård- och bostadsbidrag från FPA.

Mera information fås från SAS-byrån (tfn: 040-0910698 / 040-7155521) eller
av föreståndaren (tfn: 010-2355786, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi)

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare Viveca Salminen
tfn: 050-5811904, e-post: viveca.salminen@carlcarolina.fi
Sjukskötare Febe Ekström, Gerd Viklund, Malena Stenkull
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782