Ansökan och avgifter

 
Ansökan om plats vid hemmet och Boendeserviceavgifter.

Ansökan

Ansökan till serviceboendet görs via Österbottens välfärdsområde. 

Nya boende antas i samarbete med SAS-byrån.

Avgifter

Avgiften för serviceboendet består av hyra, mat och vårdavgifter.

Pensionärerna kan ansöka om vård- och bostadsbidrag från FPA.

Mera information fås från SAS-byrån (tfn: 040-7155521) eller
av verksamhetsledaren tfn: 010-2355786

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

FO-nummer 0198704-6

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare 
tfn: 050-5811904, e-post:

Ansvarig sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi

Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782