Ansökan och avgifter

 
Ansökan om plats vid hemmet och Boendeserviceavgifter.

Ansökan

Ansökan till serviceboendet görs genom att fylla i en ansökningsblankett som fås från Vasa stads SAS-byrå.

Nya boende antas i samarbete med SAS-byrån.

Avgifter

Avgiften för serviceboendet består av hyra, mat och vårdavgifter.

Pensionärerna kan ansöka om vård- och bostadsbidrag från FPA.

Mera information fås från SAS-byrån (tfn: 040-0910698 / 040-7155521) eller
av föreståndaren (tfn: 010-2355786, e-post: minna.aro@carlcarolina.fi)

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

       tf Föreståndare Minna Aro 
tfn: 050-5811904, e-post: minna.aro@carlcarolina.fi

Sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi   
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782