Aktuellt

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

                                                                                                                      Föreståndare Viveca Salminen (tjänstledig 1.10.2020-30.9.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                        Vikarie: Minna Aro                                                                                                                                                                           tfn: 050-5811904, e-post: minna.aro@carlcarolina.fi

Sjukskötare Nina Fantback, Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: nina.fantback@carlcarolina.fi / sjukskotare@carlcarolina.fi   
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi
Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782