Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr /Carl & Carolina är ett effektiverat serviceboende med plats för 34 boende, i första hand svenskspråkiga personer. Målsättningen är att vi i verksamheten skall kunna möta de äldres ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet.
Vi strävar efter att målmedvetet stimulera de äldres egen förmåga till aktivitet och befrämjar på detta sätt deras fysiska och psykiska hälsa. Hemmet består av två hus förenade med en glasgång på innergården. Det är uppdelat i tre avdelningar, CAROLINA och JOHANNA på Rådhusgatan och OTTO FINNILÄ-avdelningen i det gula stenhuset på Fredsgatan.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

FO-nummer 0198704-6

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

Föreståndare 
tfn: 050-5811904, e-post:

Ansvarig sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi

Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782