Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s /Carl & Carolina bedriver vård för äldre i form av effektiverat serviceboende och privat hemvård. Carl & Carolina finns på Fredsgatan 11 i centrum av Vasa. Carl & Carolina är ett effektiverat serviceboende med plats för 34 boende, i första hand svenskspråkiga personer. Målsättningen är att vi i verksamheten skall kunna möta de äldres ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet.
Vi strävar efter att målmedvetet stimulera de äldres egen förmåga till aktivitet och befrämjar på detta sätt deras fysiska och psykiska hälsa. Hemmet består av två hus förenade med en glasgång på innergården. Det är uppdelat i tre avdelningar, CAROLINA och JOHANNA på Rådhusgatan och OTTO FINNILÄ-avdelningen i det gula stenhuset på Fredsgatan.
Inom den privata hemvården erbjuder vi hjälp med olika vardagssysslor för att underlätta boendet hemma. För hemvårdens tjänster kan man söka om hushållsavdrag i beskattningen.

Besök eller kontakta oss!

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s / Carl & Carolina

Fredsgatan 11, 65100 VASA

Textmeddelande går endast att skicka till 050-nummer

       tf Föreståndare Minna Aro 
tfn: 050-5811904, e-post: minna.aro@carlcarolina.fi

Sjukskötare Cecilia Carlson
tfn: 050-5811903, e-post: sjukskotare@carlcarolina.fi   
Ekonom Inger Båssar
tfn: 010-2355783, e-post: inger.bassar@carlcarolina.fi

Husmor Pirjo Laakso
tfn: 010-2355784, e-post: pirjo.laakso@carlcarolina.fi

Avdelningen JOHANNA:

Tfn: 010-2355780

Avdelningen CAROLINA:

Tfn: 010-2355781

Avdelningen OTTO FINNILÄ:

Tfn: 010-2355782