Print


På serviceboendet ordnas olika former av program och dagverksamhet för boende. Till vissa aktiviteter inbjuds även boendes anhöriga och bekanta samt hemvårdsklienter.

På händelsekalendern kan man följa med vilket program som ordnas på hemmet. 

Följ gärna också med våra aktiviteter på Facebook:  https://sv-se.facebook.com/Stiftelsen-%C3%85lderdomshemmet-i-Vasa-Carl-Carolina-100825690025733/timeline/

            

Besökare som deltar i aktiviteterna har möjlighet att i samband med detta även äta lunch eller dricka kaffe. Med tanke på lunchen, bör anmälan om deltagande ske på förhand.             

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!