Print

På Carl & Carolinas serviceboende får pensionärerna hjälp dygnet runt. Vårdarna hjälper de äldre med dagliga sysslor såsom grundvård och städning. Vi försöker tillgodose de behov och önskemål som våra pensionärer har.
På hemmet finns inga särskilda besökstider. Anhöriga och bekanta är alltid välkomna att delta i den dagliga verksamheten och besöka hemmet.

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!