Print

Hemvård

Vardagar Lördag Söndag

Dag (kl. 7-18)

36€/h 46€/h 68€/h

Kväll (kl. 18-22)

43€/h 68€/h

68€/h

     

 

       

Om du behöver hemvård, kan du kontakta Vasa stads hemvårdsledare eller oss direkt.

Carl & Carolina är godkänd av Vasa stad som servicesedelproducent. Blir du av Vasa stad berättigad till servicesedel, kan du med hjälp av dem köpa hemvård av oss.                                             

Servicesedelns värde fastställs enligt inkomsten.
Man betalar själv skillnaden mellan servicesedeln och Carl & Carolina hemvårdsavgift. (Läs mer om denna service på stadens hemsidor www.vaasa.fi).

Överenskommet besök som inte annullerats 24 timmar på förhand, kan faktureras. Minimitid för fakturering är 0,5 h.

Faktureringsavgift: 3€/månad.

 

Du kan också köpa all hemservice privat av oss och sedan dra av endel av kostnaderna i beskattningen som hushållsavdrag.

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!