Print

Omvårdnads- och hushållstjänster berättigar till en skatteavdragsförmån på 50% när man köper tjänster som utförs i sitt eget hem, i föräldrars eller svärföräldrars hem. Självriskandelen är 100€, varefter skatteavdraget kan uppgå till högst 2400€ per person under ett år. (Läs mer om detta på skatteverkets hemsidor www.vero.fi).                                        


Vi sammanställer årligen ett sammandrag över hemvårdens kostnader, som får skickas till skattemyndigheten för att få hushållsavdrag.        

Exempel.

Du börjar få svårare att klara av vardagen själv. Skulle kännas bra att få lite hjälp med vissa sysslor. Du kanske behöver få hjälp med att tryggt komma i duschen, få hjälp med matinköp och andra ärenden.                                
Anlita Carl & Carolina hemvård till hjälp. Boka hemvård två gånger i veckan, t.ex. tisdag och torsdag (3h/vecka, dagtid).

Vardagen kommer att kännas tryggare och lättare för dig.

 

 

RING och kom överens om ett första, avgiftsfritt kartläggningsbesök!                                                             Tfn: 050-5575185 (hemvård), 050-5811904 (föreståndare)

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!