Print

Vårdfilosofi

Vi på Carl & Carolina vill erbjuda våra pensionärer ett meningsfullt liv på åldern höst. Vi vill förverkliga detta genom att respektera och bemöta pensionärerna utgående ifrån deras egna behov och önskemål. Verksamheten grundar sig på följande värden: - Respekt och individualitet - Rättvisa - Trygghet - Professionalitet

Respekt och individualitet

Vi respekterar pensionärerna som unika människor med rätt att utgående från deras förmåga delta i beslut som berör dem själva. Vi utgår ifrån, att människan är en helhet bestående av kropp, själ och ande.

Rättvisa

Vi strävar till att bemöta pensionärerna rättvist. Alla i hemmet har samma rättigheter och skyldigheter

Trygghet

Vi vill erbjuda en trygg miljö, där pensionärerna upplever att det är DERAS hem, med allt vad det innebär. Trygghet innebär också att det finns personal dygnet runt.

Respekt och individualitet i arbetsteamet

Utgångspunkten för all god vård är respekt för eget och andras arbete. Vi är medvetna om, och accepterar, att alla är olika och jobbar på olika sätt, men vi strävar alla mot ett gemensamt mål, det vill säga en kvalitativ god vård.

Rättvisa

Alla har samma rättigheter och skyldigheter gentemot pensionärerna, arbetskamraterna och övriga som man kommer i kontakt med via arbetet.

Professionalitet

Vi inser betydelsen av samarbete och vårt eget ansvar. Ansvar innebär bland annat utvecklandet av den egna yrkesskickligheten, att man står för det man säger och följer tystnadsplikten. Samarbete innebär en god kommunikation och information internt, samt externt till både anhöriga och närsamhället. Professionalitet innebär både den egna yrkesidentiteten och upprätthållandet av denna genom bl.a. fortbildning.

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!