Print

Stiftelsens styrelse består av 6 medlemmar och 1 suppleant:

 • Maj-Len Swanljung, ordförande
 • Lars Wallin, sekreterare / disponent
 • Inger Granroth, viceordförande
 • Markus Norrgård
 • Stefan Pellfolk
 • Sofia Svartsjö
 • Carl-Gustaf Slotte, suppleant

 

Personalen består av

 • Föreståndare
 • Sjukskötare
 • Hemvårdspersonal
 • Vårdare
 • Vårdbiträde
 • Ekonom
 • Kökspersonal

Läkartjänster sköts av DOCTAGON och vår egenläkare Josefine Miemois-Foley besöker oss var 3:månad. Varje vecka hålls telefonrond och läkare kan kontaktas via dejour dygnet runt.

Fastighetsservicen och bokföringstjänster sköts via köpavtal.

 

 

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!