Print

Carl och Carolinas skyddshem:

Stiftelsen Carl och Carolinas skyddshem antog sina stadgar den 3 februari 1926 och kunde invigas för sitt ändamål den 21 augusti 1925.
Carolina Nyström testamenterade vid sin egen död nästan hela sin förmögenhet till Fabriks- och hantverksföreningen i Vasa för inrättandet av ett skyddshem för änkor och ålderstigna döttrar ur svensktalande hantverkarfamiljer. Hemmet skulle heta ”Karl och Carolinas skyddshem”.

Johannahemmet:

Johannahemmet hette under det långa planeringsskedet Tjänarinnehemmet.
Allt började med två donationer av Aili och Alfred Fahler år 1926. Donationerna skulle användas för inrättandet av ett vilohem för ålderstigna tjänarinnor.
Stiftelsen Johannahemmet i Vasa bildades år 1943. Stiftelsens namn kom sig av att Johanna Finne dog och testamenterade hela sin förmögenhet åt Tjänarinnehemmet.
På nyårsdagen 1954 kunde man till sist etablera Johannahemmet, och verksamheten, såsom den var tänkt redan 28 år tidigare, kunde inledas på allvar.

 

Ålderdomshemmet i Vasa – Otto Finnilä

Otto Finnilä måste ha funderat länge på det här med ett ålderdomshem för ”svenska talande mindre bemedlade äldre personer, hörandes företrädesvis till affärsmanna- och ståndspersonsklassen i Wasa Stad”, för testamentet som är daterat 8 oktober 1930, tre år före hans död, innehåller detaljerade anvisningar för upprättandet av ålderdomshemmet.
Otto Finnilä dog i slutet av november 1933, ogift och utan barn.
Hemmet slog upp sina dörrar kring årsskiftet 1934-35. Hemmet invigdes 14 juni 1935.

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!