Print

Carl & Carolina

Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa r.s /Carl & Carolina bedriver vård för äldre i form av effektiverat serviceboende och hemvård.

Carl & Carolina finns på Fredsgatan 11 i centrum av Vasa. Carl & Carolina är  ett effektiverat serviceboende med plats för 34 boende, i första hand svenskspråkiga personer. Målsättningen är att vi i verksamheten skall kunna möta de äldres ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet. Vi strävar efter att målmedvetet stimulera de äldres egen förmåga till aktivitet och befrämjar på detta sätt deras fysiska och psykiska hälsa. Hemmet består av två hus förenade med en glasgång på innergården. Det är uppdelat i tre avdelningar, CAROLINA och JOHANNA på Rådhusgatan och OTTO FINNILÄ-avdelningen i det gula stenhuset på Fredsgatan.

 


Inom hemvården erbjuder vi hjälp med olika vardagssysslor för att underlätta boendet hemma. Vi erbjuder hemvård kl.6-21, alla dagar.

Carl & Carolina hemvård är godkänd av Vasa stad som servicesedelproducent.

Vi säljer hemservice även privat (med möjlighet till hushållsavdrag i beskattningen)

Aktuellt

C&C Hemvård erbjuder hjälp i vardagen för hemmaboende äldre, både privat och med servicesedel från Vasa Stad.

Vi ger service på svenska eller finska, privat (med hushållsavdrag i beskattning) eller via stadens servicesedel.

Vi har tid och möjlighet att ge en god vård med bekanta vårdare!

 

 

Intresserad av jobb eller frivillig verksamhet?

* Om du studerar inom branschen och vill vara med på vår inhopparlista - Ta kontakt!

* Om du vill komma som volontär och bekanta dig med verksamheten eller erbjuda en guldkant för våra äldre - Ta kontakt!